Home » Privacystatement

Privacystatement Door Lies – tekst en marketingsupport

Je privacy is een kostbaar goed. In deze verklaring lees je hoe Door Lies omgaat met jouw gegevens.

 

Gegevens die Door Lies verwerkt

Ik verwerk jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die ik verwerk:

  • bedrijfsgegevens
  • NAW-gegevens contactpersonen
  • e-mailadres contactpersonen
  • telefoonnummers contactpersonen
  • gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst en de daaruit voorvloeiende administratie zoals (deel)facturen


Doeleinden gegevensverwerking

Ik verwerk jouw persoonsgegevens om je:

  • contactverzoek af te handelen
  • te bellen of e-mailen nodig om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
  • te informeren over wijzigingen in de dienstverlening van Door Lies
  • goederen en diensten bij je af te leveren
  • offertes, opdrachtbevestigingen en facturen te kunnen sturen

Daarnaast verwerk ik persoonsgegevens die wettelijk nodig zijn voor de belastingaangifte van Door Lies.

 

Hoe lang bewaar ik je gegevens?

Persoonsgegevens bij contactaanvraag 1 jaar
Persoonsgegevens bij inzet Door Lies Zolang de overeenkomst van kracht is
Bedrijfsgegevens bij inzet Door Lies 7 jaar (conform de wettelijke verplichting van de Belastingdienst)

 

Je gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen

Als je een relatie met Door Lies hebt, heb je na schriftelijk verzoek de mogelijkheid je persoonlijke gegevens in te zien. Bevat het door mij verstrekte overzicht onjuistheden, dan kun je mij per mail vragen om de gegevens te wijzigen of verwijderen. Ook kun je de gegeven toestemming intrekken.

Verder heb je het recht om je gegevens op te vragen in een bestand zodat een andere partij deze gegevens van jou kan krijgen.

 

De beveiliging van je gegevens

Door Lies vindt de bescherming van jouw gegevens belangrijk. Daarom nemen ik passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact met mij op via liesbeth@doorlies.nl.

 

Hyperlinks naar externe sites

De website van Door Lies, www.doorlies.nl, bevat links naar andere websites. Door Lies is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en voor je privacy op deze sites.

 

Recht van verzet

Als je vindt dat Door Lies anders met je persoonsgegevens om zou moeten gaan, en we komen er samen niet uit, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag).

 

Contactgegevens Door Lies

Rijksstraatweg 138
3632 AH Loenen aan de Vecht
Liesbeth@doorlies.nl
06 51 96 27 94

Door Lies is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 70474680

 

Laatste update: 21 juni 2018