Privacystatement

Privacystatement Door Lies

Je privacy is kostbaar. Lees hoe Door Lies met jouw gegevens omgaat.

 

Gegevens die Door Lies verwerkt

Door Lies gebruikt je persoonsgegevens omdat je diensten afneemt of omdat je jouw gegevens zelf hebt gegeven. Hieronder zie je welke gegevens Door Lies verwerkt:

  • bedrijfsgegevens
  • NAW-gegevens contactpersonen
  • e-mailadres contactpersonen
  • telefoonnummers contactpersonen
  • gegevens die nodig zijn om een overeenkomst, en de daaruit voorvloeiende administratie zoals (deel)facturen uit te voeren


Wat doet Door Lies met je gegevens

Je gegeven worden gebruikt om:

  • te reageren om jouw informatie-aanvragen en contactverzoeken
  • je te bellen of e-mailen om de overeengekomen diensten te kunnen leveren
  • je te informeren over veranderingen in de dienstverlening van Door Lies
  • goederen en diensten af te leveren
  • offertes, opdrachtbevestigingen en facturen te kunnen sturen

Daarnaast verwerkt Door Lies persoonsgegevens die wettelijk nodig zijn voor de belastingaangifte.

 

Hoe lang bewaart Door Lies je gegevens?

Persoonsgegevens bij informatieverzoek 1 jaar
Persoonsgegevens bij inzet Door Lies Zolang de samenwerking loopt
Bedrijfsgegevens bij inzet Door Lies 7 jaar (conform de wettelijke verplichting van de Belastingdienst)

 

Je gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen

Je kunt jouw gegevens altijd inzien. Wil je dit, stuur dan een mail. Bevat het verstrekte overzicht onjuistheden, dan kun je Door Lies per mail vragen om de gegevens aan te passen of te verwijderen. Ook kun je de gegeven toestemming intrekken.

Verder heb je het recht om je gegevens op te vragen in een bestand zodat een andere partij deze gegevens van jou kan krijgen.

 

De beveiliging van je gegevens

Door Lies neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Als je het idee hebt dat Door Lies jouw gegevens onvoldoende beveiligt, neem dan contact op via liesbeth@doorlies.nl. Dit geldt ook als je vermoed dat Door Lies jouw gegevens misbruikt.


Hyperlinks naar externe sites

De website van Door Lies, www.doorlies.nl, bevat links naar andere websites. Door Lies is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en voor je privacy op deze sites.

 

Recht van verzet

Als je vindt dat Door Lies anders met je persoonsgegevens om moet gaan, en we komen er samen niet uit, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag).

 

Contactgegevens Door Lies

Struisvaren 2
3621 TS Breukelen
Liesbeth@doorlies.nl
06 51 96 27 94

Door Lies is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 70474680

 

Laatste update: 29 januari 2020

Scroll naar boven